Norsk

manifesto

Manifest

Okkupere sentrum med kjærlighet og fred

Denne kampanjen kommer fra vår kjærlighet og omtanke for Hong Kong. Vi tror at et virkelig harmonisk samfunn bare kan bygges gjennom et rettferdig politisk system. Kampanjen har som mål å kjempe for at valget av statsminister (Chief Executive) skjer gjennom allmenn stemmerett samt at alle stemmer teller like mye i 2017. Borgernes oppvåkning avgjør suksessen av bevegelsen. Dialog, diskusjoner, autorisasjon av borgere og sivil ulydighet  bidrar alle til refleksjon og deltakelse for hele samfunnet. Vi skal være som prester som kommuniserer engasjert med ulike miljøer for å formidle de universelle verdier som demokrati, allmenn og lik stemmerett, likhet for loven og rettferdighet. Vi håper at folk skjønner viktigheten av disse verdiene for Hong Kongs samfunn, og derfor er villige til å kjempe.

I lys av dette, er kampanjen organisert av de som holder seg til den samme overbevisning. De vil arbeide for å realisere dette idealet ved å påta seg ansvar kollektivt. Å delta i kampanjen eller ikke er et rent personlig beslutning som ikke bør styres av noen organisasjoner eller politiske partier. Suksessen av kampanjen er avhengig av initiativ av enkeltpersoner i ulike miljøer.

De som deltar i kampanjen skal opprettholde sine tre grunnleggende overbevisninger som følger:

(1)Valgordningen i Hong Kong må tilfredsstille internasjonale standarder i forhold til allmenn stemmerett. De består av de politiske rettigheter som like mange stemmer, lik vekt for hver stemme og ingen urimelige begrensninger i retten til å stille til valg.

(2)Det konkrete forslaget om valgordningen i Hong Kong bør avgjøres ved hjelp av en demokratisk prosess, som skal bestå av diskusjoner og autorisasjon av borgere.

(3)Enhver handling av sivil ulydighet, som har som mål å kjempe for å realisere et demokrati med  allmenn og lik stemmerett i Hong Kong selv om ulovlig, må være absolutt ikke-voldelig.

Kampanjen består av fire grunnleggende trinn: signeringer av pakten, diskusjons forum, borgernes autorisasjon og sivil ulydighet.

Kampanjen vil legge fram forslag om valg av statsminister (Chief Executive) i 2017 etter at det er besluttet i  diskusjonsforum og autorisert av borgere. Dersom vedkommende myndigheter ser bort fra de demokratiske kravene fra innbyggerne og foreslår en valgmetode , som bryter de tilsvarende internasjonale standarder, skal vi på riktig tidspunkt gjennomføre sivil ulydighet, herunder “Okkupere sentrum”.

Her er tre måter for innbyggerne til å delta i “okkupasjonen”:

(1) Å gi støtte til de som utfører  sivil ulydighet uten å bryte noen lov selv.

(2) Å utføre sivil ulydighet og kjempe for sine jurisdiske rettigheten dersom de blir konfrontert av myndighetene.

(3) Å utføre sivil ulydighet uten å kjempe for sine juridiske rettigheter og uten å forsvare seg juridisk dersom de blir konfrontert av myndigheten.

Vi forventer at det vil være minst ti tusen mennesker som følger sin samvittighet og deltar i  kampanjen. La kjærlighet og fred okkupere sentrum!

Advertisements

One thought on “Norsk

  1. Pingback: Occupy Central Activists Shave their Heads in Protest | Lukas Messmer

Comments are closed.